top of page

Grafický design pro mě představuje prostor k přemýšlení, rešerším, skicování, sdělení, zkratce, logickému myšlení i hře a také poznávání a využívání nových možností a technologií.

work
bottom of page